Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Social Icons

A A A

Deklaracja dostępności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Celina Markowicz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 535555937

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie
 • Adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie
  ul. Dworcowa 7
  84-200 Wejherowo
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 535555937

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie, ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo.

Do budynku prowadzą 2 wejścia, od ul. Dworcowej 7 gdzie podczas funkcjonowania placówki są otwarte dwie furtki o szerokości umożliwiającej przejście wózkiem dla osób niepełnosprawnych. Brama wjazdowa na parking biblioteki znajduje się również od
ul. Dworcowej. Biblioteka ma jedno wejście drzwiami głównymi od ulicy Dworcowej, przed którymi znajduje się jeden stopień. Do pomieszczeń bibliotecznych  prowadzą kamienne, zabytkowe schody (siedem stopni), a po prawej stronie znajduje się metalowa poręcz. Do wypożyczalni i czytelni  wchodzi się z korytarza, w którym również znajduje się stanowisko bibliotekarza. W wypożyczalni podłączona jest w widocznym i oznakowanym miejscu pętla indukcyjna dla osób niesłyszących. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie korytarza i jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Za budynkiem znajduje się duży parking samochodowy, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Działalność biblioteki wspierana jest ze środków:

4
3
wmbg
kultura